COMMITTEES

 

Disarmament and International Security Committee (DISEC)

Agenda Item: Regulating the Usage of Armed Drones in Military Operations

DISEC is one of the six general assembly committees in the UN. It stands for Disarmament and International Security and it is also referred to as the “First Committee”. DISEC plays a crucial role in maintaining worldwide peace and dealing with the threats to the international security regime.  The First Committee’s main priority is to achieve these goals via the most humanitarian, ethical and amicable ways possible. DISEC can not and must not seek any conflicts or polarization among the people of the member states, so the delegates should act accordingly.

As for ILSAMUN 2022, we thought it would be eligible to discuss the regulation of ARMED drones in military operations. Since the technology rapidly advances, it is not rare to see UCAVs (Unmanned Combat Aerial Vehicles) nowadays. As DISEC, it is your job to fully understand the design, capabilities, benefits and drawbacks of these man-made machines. Like all other technological advancements, these unmanned flying devices could be the next big thing or another catastrophic invention of us humans.

ILSAMUN’22 DISEC STUDY GUIDE_

Under-Secretary General: Eray Tanuca                           

 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOS)

Gündem Konusu: Herkes için ilk ve orta öğrenimin sağlanması

Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOS), Birleşmiş Milletlerin altı ana organından biri olup ekonomik sosyal, insancıl ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesinde ve koordine edilmesinde etkili olan kuruluşlardandır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi üç temel oluşum hakkında çalışmalarını sürdürür; bunlar ekonomik, sosyal ve çevresel etmenlerdir ve bu etmenler kuruluşu BM’nin en kompleks organlarından biri haline getirmektedir. Konseyde elli dört üye bulunur ve bu üyeler üç yılda bir Birleşmiş Milletler Genel Konseyi tarafından seçilir. Sivil toplum kuruluşları da Birleşmiş Milletler çalışmalarına katılabilmek adına bu konseyden yetki alır.

ILSAMUN’22 ekibi olarak bu yılın gündem konusunun “Herkes için ilk ve orta öğretimin sağlanması” olarak belirlendiğini belirtmek isteriz. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin faaliyetlerindeki amaçlardan birisi de küresel ilk ve orta eğitimin sağlama alınmasıdır ve eğitim de ulusal ve bireysel ölçekte ilerlemede destekleyici güçlerdendir. Çocuklara daha iyi ve sürdürülebilir bir eğitim planının geliştirilebilmesi adına komite bu simülasyonda çalışmalarını gerçekleştirecektir.

ILSAMUN EKOSOK ÇALIŞMA REHBERİ

Komite Genel Sekreteri: Ulaş Güzeryüzlü

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Gündem Konusu: COVID-19 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), üye ülkelerdeki gönüllü katılımcılar ile 1965 yılında küresel kalkınma ağı oluşturma misyonuyla kurulan bir programdır. Ana hedefleri yoksulluğun ortadan kaldırılması, toplumdaki eşitsizliğin azaltılması olan bu program özellikle gelişmekte olan ülkelere yoğunlaşarak “sürdürülebilir kalkınma”, “demokratik yönetişim ve barış inşası”, “iklim ve doğal afetlerle mücadele” konularını kaynaklarını seferber ederek çözmeyi amaçlar. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve akademi ile iş birliği halinde olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ülkemizde de 50 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda yoksullukla mücadele, toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi konularda yüze yakın projenin temeli atılmıştır. 

ILSAMUN’22 ekibi olarak güncelliğini uzun yıllar yitirmeyecek bir konuyu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bünyesinde ele alıp çözüm üretilmesi hedeflenmektedir. “COVID-19 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları” adı altında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının amaçları ve ilkeleri altında komite çalışmalarını sürdürecektir.

ILSAMUN’22 BM KALKINMA PROGRAMI ÇALIŞMA REHBERİ.docx

Komite Genel Sekreteri: Ece Nart

 

The Crisis Cabinet: What happened between 2020-2021

Committee description: 

Time flies! As we all know, we have been struggling with an extraordinary situation called covid-19 and it caused a pandemic which was declared by the World Health Organization (WHO).  With the lockdowns, we could not socialize with people and we were unaware what was happening. During 2020-2021 there were major issues happening and still there are ongoing serious problems we are facing which are looking for to be solved.  In our Crisis Cabinet which was created by our Secretariat, there will be no specific agenda item as the other committees or organizations have. There will be available documents that delegates can work on in order to be well-prepared for the surprise and interesting crises which are duly noted.  Delegates will serve as ministers from all over the world in order to create a great atmosphere for the high tensions.  We expect you to come up with different and creative ideas.  The major events will be noted in the study guide. Keep your expectations high, you won’t regret it. Let’s brainstorm, do our best.

ILSAMUN’22 THE CRISIS CABINET STUDY GUIDE.docx

Under-Secretary General: Devrim Özen